MŠE SVATÁ KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA

Dne 15. prosince 2019 se v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích konala od 15.00 hod. slavnostní mše svatá k 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Mši celebroval pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Z CELÉHO SRDCE

V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého teologa Tomáše kardinála Špidlíka. K této příležitosti připravilo Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti výstavu Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zahájení proběhlo 5. prosince 2019 v prostorách Muzea regionu Boskovicka. Všechny přítomné přivítal ředitel Muzea PhDr. Roman Malach Ph.D. a předal slovo senátorce Ing. Jaromíře Vítkové. „Letošní rok si připomínáme 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice jsem v tomto roce uspořádala řadu akcí: výstavy, vzpomínkové akce, koncerty, besedy a další. První vyvrcholení oslav se uskutečnilo v srpnu 2019 odhalením památníku pro kardinála Špidlíka v jeho rodných Boskovicích. Druhým vyvrcholením byla mezinárodní konference „Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“. V rámci konferenci si měli účastníci možnost prohlédnout i výstavu Z celého srdce,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Výstavu připravil kurátor Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným konzultantem byl prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Oba pánové přípravu výstavy a její důležité aspekty přiblížili.

Výstava potrvá v Muzeu regionu Boskovicka do 23. února 2020. V roce 2020 bude dále putovat po České a Slovenské republice Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Papežském orientálním ústavu v Římě pod patronací Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. Výstavu dále podpořily Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Centrum Aletti, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské.

KARDINÁL ŠPIDLÍK A DUCHOVNÍ V DOBÁCH TOTALITY

Senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice uspořádali další akci v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše Kardinála Špidlíka, připravenou ve spolupráci s ÚSTR a Muzeem regionu Boskovicka. Beseda „Kardinál Špidlík a duchovní v dobách totality“ se Stanislavou Vodičkovou na téma vztahující se k 17. listopadu – Dni boje za svobodu a demokracii se uskutečnila 16. listopadu 2019 v Muzeu regionu Boskovicka. Besedu zahájila senátorka Jaromíra Vítková. Stanislava Vodičková se zaměřila na vliv totalitních režimů na život katolické církve v Československu. Poukázala, jakým způsobem ovlivnil totalitní režim životní příběh Tomáše kardinála Špidlíka, ale také dalších duchovních. Beseda byla velice zajímavá, doplněna různými dotazy a vzpomínkami místních obyvatel, mezi kterými byla i paní Švandová, neteř kardinála Špidlíka.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU „KARDINÁL ŠPIDLÍK A DUCHOVNÍ V DOBÁCH TOTALITY“ A AKCI „PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU“

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akce, z nichž ta první se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka.
Pozvánka – KARDINÁL ŠPIDLÍK A DUCHOVNÍ V DOBÁCH TOTALITY
Pozvánka – PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU

KONFERENCE PŘIPOMNĚLA ODKAZ TOMÁŠE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA

V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka a světoznámého teologa. Tomáš kardinál Špidlík byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a reprezentoval a propagoval českou kulturu. Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu konferenci „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“, ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci a pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

„Tomáš Špidlík by 17. prosince oslavil sté narozeniny. Výročí připomínám s Orlem jednotou Boskovice celý rok: výstavy, besedy, vzpomínková setkání, koncerty a další. Jsem hrdá na to, že se v prostorách horní komory Parlamentu uskutečnila konference „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“. Kardinál Špidlík byl teolog, vědec a znalec umění, jehož dílo označil svatý otec Jan Pavel II. jako teologii pro třetí tisíciletí,“ sdělila senátorka Vítková.

Konference se konala v krásných historických prostorách – Hlavním sále Valdštejnského paláce. Konferenci zahájila paní senátorka Jaromíra Vítková. „Připomněla jsem nejen život kardinála Špidlíka, ale také jeho oficiální návštěvu v Boskovicích. Tato návštěva zanechala hluboké vzpomínky ve mně, ale také v dalších obyvatelích celého regionu,“ sdělila senátorka.
Konferenci svými pozdravy podpořili významní hosté: kardinál Dominik Duka, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a zdravici olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera přečetl pomocný biskup Antonín Basler.
Zajímavé přednášky naplněné odkazem kardinála Špidlíka přednesli významné kapacity jako ředitel Centra Aletti v Olomouci prof. Pavel Ambros, senátorka Jaromíra Vítková, ředitel fakulty slávistiky Akademie Ambrossiana Mons. Fransesco Braschi, profesor spirituality křesťanského Východu prof. Richard Čemus, sekretář Kongregace pro východní církve ve Vatikánu prof. Cyril Vasil SJ, zástupce ředitele Centra Aletti doc. Michal Altrichter SJ, z rodinných příslušníků PhDr. Helena Janíková a doc. Karel Sládek z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Součástí konference byly i promítací sekce z Krásného slova otce Špidlíka, které krásně doplňovaly sdělovaný odkaz pro přítomné.
„Konference měla nádhernou pozitivní a duchovně povznášející atmosféru díky hlubokým příspěvkům a také vnímavým hostům, kteří bedlivě naslouchali. Díky tomuto souznění si myslím, že by byl kardinál potěšen touto konferencí,“ sdělila Vítková.

Hosté konference si mohli v přestávkách v Chodbě místopředsedů prohlédnout výstavu „Z celého srdce“, která návštěvníkům představuje nejen život kardinála, ale také vybrané citáty z jeho teologických literárních děl.

Z CELÉHO SRDCE

Dne 8. října 2019 byla v Senátu Parlamentu České republiky zahájena výstava o Tomáši kardinálu Špidlíkovi s názvem „Z celého srdce“. K příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka připravilo tuto výstavu Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Na slavnostním zahájení přivítala všechny přítomné za Muzeum regionu Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Senátorka Jaromíra Vítková krátce připomněla osobnost kardinála Špidlíka. „Kardinál Špidlík se nemohl kvůli převratu 1948 vrátit po studiích v Holandsku do vlasti. Církev byla pronásledována a tak otec Špidlík oficiálně navštívil demokratickou vlast až ve věku 70. let. Jsem hrdá na to, že v roce nedožitých stých narozenin kardinála Špidlíka a v roce 30. výročí sametové revoluce je v prostorách horní komory Parlamentu zahájena výstava o životě a díle teologa, vědce a znalce umění, jehož dílo označil svatý otec Jan Pavel II. jako teologii pro třetí tisíciletí,“ uvedla senátorka Vítková.

Výstava přibližuje život a dílo T. Špidlíka nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citáty z jeho díla a ukázkami výtvarných děl, jež komentoval nebo sám inspiroval. Autorem výstavy je Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným konzultantem prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Oba se k výstavě i osobnosti kardinála a jeho odkazu na vernisáži vyjádřili. Mezi vzácnými hosty nechyběl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

„V Senátu Parlamentu ČR výstava potrvá do 4. listopadu 2019. V rámci dne otevřených dveří v Senátu 28. října bude mít široká veřejnost příležitost zhlédnout i samotnou výstavu v historických prostorách Valdštejnského paláce. V rozšířené verzi bude výstava prezentována od 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka a v roce 2020 bude putovat po České republice,“ doplnila senátorka Vítková.
Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Orientální ústavu v Římě pod patronací českého velvyslance při Svatém stolci. Realizaci výstavy podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, Velvyslanectví ČR při Svatém stolci.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

V neděli 15. září 2019 se v boskovickém kostele sv. Jakuba st. konal Koncert duchovní hudby. Koncert se konal v rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, které pořádá senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou orel Boskovice. Také byl koncert zahrnut do programu Dnů evropského dědictví. Na začátku všechny přítomné přivítala senátorka Jaromíra Vítková, která krátce připomněla velkou osobnost kardinála Špidlíka. Poté vystoupil Smíšený pěvecký sbor Janáček Boskovice pod vedením Františka Ostrého, následoval Svatojánský chrámový pěvecký sbor Svitávka pod vedením Tomáše Pléhy a na závěr vystoupil Chrámový sbor u sv. Jakuba st. v Boskovicích pod vedením Jiřího Pohla. Koncert byl příjemný, společenský, kulturní a zejména duchovní zážitek. Každý si našel v repertoáru tří souborů tu svoji písničku, která ho oslovila a zaujala nejvíce. „Kardinál Špidlík by měl jistě radost, jak vřelé společenství jsme vytvořili v povznášející atmosféře“, poděkovala vystupujícím a divákům Vítková.

POZVÁNKY NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY A ZÁJEZD DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akce, které se konají v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka.

Koncert duchovní hudby – pozvánka zde ; zájezd do Senátu – pozvánka zde.

PAMÁTNÍK TOMÁŠI KARDINÁLOVI ŠPIDLÍKOVI BYL SLAVNOSTNĚ ODHALEN

Rok 2019 je hlavní rok oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, které pořádá senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice a vše je pod záštitou Ministerstva kultury. První vyvrcholení se uskutečnilo tuto sobotu, 17. 8. 2019, odhalením památníku.

Odhalení památníku se uskutečnilo na ul. Bělské v Boskovicích, nedaleko jeho rodného domu. Na začátek vystoupil Kytarový sbor při kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích pod vedením Mgr. Kindermannové. Poté všechny přítomné i vzácné hosty přivítala MgA. Michaela Pál a předala slovo senátorce Jaromíře Vítkové. Senátorka ve svém proslovu zmínila důležité události v životě kardinála Špidlíka, které obohatila zážitky a pocity z jeho oficiální návštěvy v Boskovicích v roce 2004. „Kardinál Špidlík byl opravdu významnou osobností světového formátu, je nás mnoho, kdo vzpomínáme na Otce Špidlíka s úctou a obdivem. I proto jsem iniciovala vytvoření památníku, který by nám jeho odkaz připomínal. Jsem velice ráda, že se tato iniciativa podařila zrealizovat. Především také patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci památníku,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Poté vystoupila PhDr. Helena Janíková, která přiblížila rodinné vztahy a vzpomínky z dětství.

Slavnostního odhalení samotného památníku se ujal starosta Orla, Ing. Stanislav Juránek, a starosta Orla jednoty Boskovice, Ing. Jaroslav Vítek. Společnými silami po zaznění Orelské hymny odhalili památník a všichni mohli obdivovat dílo, které bude pro kardinála v Boskovicích vzpomínkou navždy.

Autorka památníku MgA. Magdaléna Roztočilová přiblížila, jak památník vznikl, co znamenají symboly a jak vše souvisí s osobností kardinála.

Žehnání památníku se ujal Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. a děkan Mgr. Miroslav Šudoma. Po tomto slavnostním aktu položili květiny k památníku senátorka Ing. Jaromíra Vítková a starosta Orla jednoty Boskovice, Ing. Jaroslav Vítek. Na odhalení zazněl Chorál svatého Václava, který si mohli přítomni zazpívat společně s panem Klevetou za doprovodu pana Pohla. Kulturní program zakončilo vystoupení folklorního souboru Borověnka pod vedením paní Stloukalové. Na závěr paní senátorka Vítková poděkovala všem za spolupráci, vybídla přítomné k posezení s malým občerstvením a zakončila tak dojemný průběh akce.

Přítomni ještě dlouho poseděli blízko památníku za doprovodu hudby pana Kuby a mohli besedovat se svými přáteli. Akce to byla opravdu významná, i z pohledu účastníků, kterých mohlo být až 600 odhadem. „V každém zanechal tento slavnostní den určitou vzpomínku nebo zamyšlení nad odkazem kardinála Špidlíka. Kdo se nemohl dostavit na odhalení, nechť se přijde podívat sám na ulici Bělskou k parčíku a posedět chvilku u památníku. Určitě je to dobrá příležitost se zastavit a ztišit běh každodenního života,“ zakončila senátorka Vítková.

POZVÁNKA NA ODHALENÍ PAMÁTNÍKU KARDINÁLOVI ŠPIDLÍKOVI

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akci, která se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Je to ODHALENÍ PAMÁTNÍKU KARDINÁLOVI ŠPIDLÍKOVI. Pozvánku najdete ZDE.

O POHÁR KARDINÁLA ŠPIDLÍKA

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková společně uspořádali Turnaj v malé kopané „O pohár kardinála Špidlíka“. Jednalo se o jednu z akcí pořádaných ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Turnaj se uskutečnil v sobotu 22. června 2019 ve sportovním areálu Červené zahrady v Boskovicích. Organizačně turnaj zajišťovali za Orla jednotu Boskovice Aleš Soldán a Michal Knödl. Zúčastnili se hráči ze 4 týmů: OREL Boskovice, OREL ROCK Boskovice, Dynamo Čížovky a FC Olomouc. Hrací doba byla 2x 12 minut. Oceněn byl nejlepší střelec Jan Havelka a nejlepší brankař Jan Šmíd. Pohár získal domácí tým OREL Boskovice.

KONCERT NEJEN PRO MAMINKY

U příležitosti Svátku matek uspořádala senátorka Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice 13. května 2019 Koncert nejen pro maminky. Letos se nesl koncert v duchu 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Zámecký skleník se zaplnil nejen maminkami, ale i babičkami a celými rodinami, které se přišly podívat na jejich šikovné děti. Úvodním slovem senátorka Jaromíra Vítková všechny přivítala, popřála ke Svátku matek a připomněla osobnost Tomáše kardinála Špidlíka. Vystoupila Cimbálová muzika SPgŠ Boskovice, flétnový soubor Skřivánek MŠ Lidická, hudební soubor Pohodička MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, Malá Nota a Notička Gymnázium Boskovice a Estrádní orchestr ZUŠ Boskovice. Celým večerem provázela Michaela Pál a společně s žačkou ZUŠ Boskovice doplnily vystoupení úryvky z Bajek o moudré sově od kardinála Tomáše Špidlíka. Maminky a babičky obdržely při vstupu květinovou pozornost. Příjemný večer si užili všichni, kteří se přišli podívat a poslechnout si krásné písně různých souborů. Děti a žáci hudbou vyjádřili nejen přítomným maminkám, jak je mají moc rádi.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ: DOTEK

V sobotu 27. dubna 2019 si lidé zpříjemnili podvečer vernisáží výstavy Bedřišky Znojemské s názvem DOTEK. Výstava se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Úvodním slovem zahájila vernisáž senátorka Jaromíra Vítková, která přiblížila osobnost kardinála T. Špidlíka, autorku výstavy Bedřišku Znojemskou a také citovala zamyšlení samotné autorky. Malířka Bedřiška Znojemská motivově spojila svoji tvorbu s křesťanskou symbolikou a jejím hlubokým poselstvím. Na jedné straně jsou její obrazy zneklidňující, plné bolesti, smutku, necitelnosti a krutosti světa, na druhé straně jsou díla s jemnými lyrickými podtóny básnickou obrazností a symbolikou znovuzrození, života a naděje. Senátorka ve svém proslovu citovala silná slova samotné autorky: „Budoucnost světa nespočívá v technice, ale v množství lásky, kterou probudíme v druhých. Tomu chci zůstat věrna.“ Kulturní program doplnil Martin Krajíček skladbami na mandolínu. Samotná autorka všem přítomným představila své obrazy a mluveným komentářem pomohla pochopit jejich význam, sílu a ztvárnění. Výstava je k vidění v Muzeu regionu Boskovicka do 2. 6. 2019.

KONCERT NEJEN PRO MAMINKY

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akci, která se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Je to KONCERT nejen PRO MAMINKY. Pozvánku najdete zde.

SLOVO A OBRAZ: OTEC ŠPIDLÍK, INTERPRET MODERNÍHO UMĚNÍ

V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo slavnostní zakončení výstavy k 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka, SLOVO A OBRAZ: OTEC ŠPIDLÍK, INTERPRET MODERNÍHO UMĚNÍ. Autorem výstavy je Jan Jemelka. Kulturní vystoupení si připravily děti ze Základní umělecké školy Boskovice pod vedením pana Josefa Sekaniny. Videosekvence ze souboru „Krásné slovo Otce Špidlíka“ opět připomněla hluboké myšlenky a znalosti Otce Špidlíka. Sobotní odpoledne si lidé zpříjemnili v Galerii Otakara Kubína.

VERNISÁŽ JANA JEMELKY

Další akcí věnovanou 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla vernisáž, která v sobotu 23. března 2019 zahájila výstavu akademického malíře a grafika Jana Jemelky. Výstava nese název Slovo a obraz: Otec Špidlík, interpret moderního umění.

Úvodní slovo na vernisáži pronesl Prof. Pavel Ambros, poté promluvila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která přiblížila přítomným již uskutečněné akce v rámci oslav 100. výročí narození kardinála a také pozvala na akce, které budou probíhat. Klavírní vystoupení doprovodilo vernisáž v podání Vojtěcha Jemelky. Výstava bude ukončena 13. dubna 2019 v 15:00 s videoprojekcí „Krásné slovo Otce Špidlíka“.

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU NA TÉMA PAVEL ŠVANDA A OTEC ŠPIDLÍK

V pátek 8. března 2019 odpoledne se v zaplněné Orlovně v Boskovicích uskutečnila velice zajímavá přednáška s besedou na téma Pavel Švanda a Otec Špidlík – neuzavřené vyšetřování tragické smrti Pavla Švandy, prasynovce kardinála Špidlíka. Besedu zorganizovala senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou Orel Boskovice v rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka. Besedu vedl známý badatel JUDr. Vilém Fránek. Na začátku všechny přítomné přivítala senátorka Jaromíra Vítková, která uvedla přítomné do problematiky případu Pavla Švandy. Pavel Švanda byl talentovaný, literárně nadaný student, prozaik, básník a křesťanský aktivista. Dostal se nedobrovolně do konfrontace s totalitním režimem. Ve věku 22 let záhadně zemřel a jeho tělo bylo nalezeno na dně Macochy. Jeho případ nebyl nikdy objasněn a mnoho lidí se domnívá, že byl zavražděn či dohnán k sebevraždě Státní bezpečností.

„Přednáška i beseda zaujala stovku posluchačů. JUDr. Vilém Fránek společně s doktorem Krajzou a s rodinou a spolužáky P. Švandy popsali události kolem jeho nevysvětlené smrti,“ doplnila Vítková.

Vyprávění JUDr. Viléma Fránka bylo velice poutavé, přítomni byli seznámeni s historickými událostmi předcházejícími doposud nevyjasněné úmrtí P. Švandy v roce 1981. Při některých skutečnostech, na které badatel přišel a seznámil nás s nimi, zamrazilo v zádech. Po skončení přednášky někteří ještě dále živě debatovali o osudu mladého studenta.

KONCERT KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

Senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou Orel Boskovice uspořádali koncert ke 100. výročí kardinála Tomáše Špidlíka, slavného boskovického rodáka. Koncert se konal v neděli 10. února 2019 v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích. Vystoupil sbor BaczBand pod vedením Františka Bačovského. Sbor BaczBand je skupina lidí, kteří nejsou žádní profesionálové, ale amatéři s hudbou v srdci a obrovským nadšením. Podporují opravy kostelů a také se rozhodli podpořit oslavy výročí narození kardinála Špidlíka. Sbor BaczBand si připravil průřez tvorbou, návštěvníci koncertu mohli slyšet například písničku Já čekám, Tobě patří chvála, dále písničky od známých skladatelů jako je skupina Good Work, zpěvačka Simona Martausiová, Anežka Hradilová, schola Adorare a jiní. Poslechnout si krásnou hudbu přišlo víc jak stovka návštěvníků. Koncert byl příjemný společenský, kulturní i duchovní zážitek, který v návštěvnících zanechal příjemný pocit, který si odnášeli s sebou do svých domovů. Poděkování patří sboru BaczBand, sbormistrovi panu Františku Bačovskému a pořadatelům senátorce Jaromíře Vítkové a Jednotě Orel Boskovice a v neposlední řadě panu děkanovi Miroslavu Šudomovi za poskytnutí důstojných prostor v kostele.

Kliknutím zde najdete přehled všech akcí ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka konaných letos a zde najdete pozvánku na třetí akci, kterou je beseda s JUDr. Vilémem Šrámkem. Ta bude 8.3.2019 v 16:00 v Orlovně.

POZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková zvou na další akci při příležitosti 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Bude se konat 10. února od 16. hodin v kostele sv. Jakuba staršího v Boskovicích. Vystoupí sbor BaczBand s následujícím programem: písně Já čekám, Tobě patří chvála a další ze zpěvníku Hosana; zazní také písně od známých skladatelů, jako je skupina Good Work, Anežka Hrazdilová, schola Adorare a další; písně budou uvedeny krátkým slovem. Pozvánku najdete zde.

POZVÁNÍ NA PRVNÍ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková srdečně zvou na vzpomínkové setkání na kardinála Tomáše Špidlíka, které se koná v neděli 13.1.2019 v 15:00 v Muzeu regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Podrobnější informace najdete zde.

PRVNÍ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

V neděli 13. ledna 2019 si široká veřejnost připomněla 100. Výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka v Muzeu regionu Boskovicka díky První vzpomínkové akci, kterou uspořádala senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice. Celou akci doprovázela slovem Jaromíra Vítková a Helena Janíková. Dámy představily fotoalbum s citáty Otce Špidlíka. Senátorka Jaromíra Vítková přítomné seznámila s plánovanými akcemi na celý rok nejen v Boskovicích, ale i v Praze a na Velehradě. Významným mezníkem bude v srpnu odhalení památníku kardinálu Špidlíkovi v parčíku nedaleko jeho rodného domku na Bělé. K vidění byla malá výstavka dokumentující vzpomínková setkání a akce, které uspořádala jednota Orel Boskovice od roku 2010, kdy kardinál Špidlík zemřel. Hudební vystoupení v podání M. Kindermannnové, T. Hamplové a K. Honzírkové doplnilo celou akci. Závěrem byla puštěna videoukázka „Krásné slovo otce Špidlíka“. Stovka návštěvníků si touto krásnou vzpomínkovou akcí připomněla tak významnou osobnost a boskovického rodáka kardinála Tomáše Špidlíka.