100. výročí narození kardinála Špidlíka

POZVÁNKA NA ODHALENÍ PAMÁTNÍKU KARDINÁLOVI ŠPIDLÍKOVI

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akci, která se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Je to ODHALENÍ PAMÁTNÍKU KARDINÁLOVI ŠPIDLÍKOVI. Pozvánku najdete ZDE.


O POHÁR KARDINÁLA ŠPIDLÍKA

 Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková společně uspořádali Turnaj v malé kopané „O pohár kardinála Špidlíka“. Jednalo se o jednu z akcí pořádaných ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Turnaj se uskutečnil v sobotu 22. června 2019 ve sportovním areálu Červené zahrady v Boskovicích. Organizačně turnaj zajišťovali za Orla jednotu Boskovice Aleš Soldán a Michal Knödl. Zúčastnili se hráči ze 4 týmů: OREL Boskovice, OREL ROCK Boskovice, Dynamo Čížovky a FC Olomouc. Hrací doba byla 2x 12 minut. Oceněn byl nejlepší střelec Jan Havelka a nejlepší brankař Jan Šmíd. Pohár získal domácí tým OREL Boskovice.


KONCERT NEJEN PRO MAMINKY

U příležitosti Svátku matek uspořádala senátorka Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice 13. května 2019 Koncert nejen pro maminky. Letos se nesl koncert v duchu 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Zámecký skleník se zaplnil nejen maminkami, ale i babičkami a celými rodinami, které se přišly podívat na jejich šikovné děti. Úvodním slovem senátorka Jaromíra Vítková všechny přivítala,   popřála ke Svátku matek a připomněla osobnost Tomáše kardinála Špidlíka. Vystoupila Cimbálová muzika SPgŠ Boskovice,  flétnový soubor Skřivánek MŠ Lidická,  hudební soubor Pohodička MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice,  Malá Nota a Notička Gymnázium Boskovice a Estrádní orchestr ZUŠ Boskovice. Celým večerem provázela Michaela Pál a společně s žačkou ZUŠ Boskovice doplnily vystoupení úryvky z Bajek o moudré sově od kardinála Tomáše Špidlíka. Maminky a babičky obdržely při vstupu květinovou pozornost. Příjemný večer si užili všichni, kteří se přišli podívat a poslechnout si krásné písně různých souborů. Děti a žáci hudbou vyjádřili nejen přítomným maminkám, jak je mají moc rádi.


VERNISÁŽ VÝSTAVY BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ: DOTEK 

V sobotu 27. dubna 2019 si lidé zpříjemnili podvečer vernisáží výstavy Bedřišky Znojemské s názvem DOTEK. Výstava se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Úvodním slovem zahájila vernisáž senátorka Jaromíra Vítková, která přiblížila osobnost kardinála T. Špidlíka, autorku výstavy Bedřišku Znojemskou a také citovala zamyšlení samotné autorky. Malířka Bedřiška Znojemská motivově spojila svoji tvorbu s křesťanskou symbolikou a jejím hlubokým poselstvím. Na jedné straně jsou její obrazy zneklidňující, plné bolesti, smutku, necitelnosti a krutosti světa, na druhé straně jsou díla s jemnými lyrickými podtóny básnickou obrazností a symbolikou znovuzrození, života a naděje. Senátorka ve svém proslovu citovala silná slova samotné autorky: „Budoucnost světa nespočívá v technice, ale v množství lásky, kterou probudíme v druhých. Tomu chci zůstat věrna.“ Kulturní program doplnil Martin Krajíček skladbami na mandolínu. Samotná autorka všem přítomným představila své obrazy a mluveným komentářem pomohla pochopit jejich význam, sílu a ztvárnění. Výstava je k vidění v Muzeu regionu Boskovicka do 2. 6. 2019.


KONCERT NEJEN PRO MAMINKY

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková vás zvou na další akci, která se koná v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Je to KONCERT nejen PRO MAMINKY. Pozvánku najdete zde.


SLOVO A OBRAZ: OTEC ŠPIDLÍK, INTERPRET MODERNÍHO UMĚNÍ

V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo slavnostní zakončení výstavy k 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka, SLOVO A OBRAZ: OTEC ŠPIDLÍK, INTERPRET MODERNÍHO UMĚNÍ. Autorem výstavy je Jan Jemelka. Kulturní vystoupení si připravily děti ze Základní umělecké školy Boskovice pod vedením pana Josefa Sekaniny. Videosekvence ze souboru „Krásné slovo Otce Špidlíka“ opět připomněla hluboké myšlenky a znalosti Otce Špidlíka. Sobotní odpoledne si lidé zpříjemnili v Galerii Otakara Kubína.


VERNISÁŽ JANA JEMELKY

Další akcí věnovanou 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla vernisáž, která v sobotu 23. března 2019 zahájila výstavu akademického malíře a grafika Jana Jemelky. Výstava nese název Slovo a obraz: Otec Špidlík, interpret moderního umění.

Úvodní slovo na vernisáži pronesl Prof. Pavel Ambros, poté promluvila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která přiblížila přítomným již uskutečněné akce v rámci oslav 100. výročí narození kardinála a také pozvala na akce, které budou probíhat. Klavírní vystoupení doprovodilo vernisáž v podání Vojtěcha Jemelky. Výstava bude ukončena 13. dubna 2019 v 15:00 s videoprojekcí „Krásné slovo Otce Špidlíka”.

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU NA TÉMA PAVEL ŠVANDA A OTEC ŠPIDLÍK

V pátek 8. března 2019 odpoledne se v zaplněné Orlovně v Boskovicích uskutečnila velice zajímavá přednáška s besedou na téma Pavel Švanda a Otec Špidlík – neuzavřené vyšetřování tragické smrti Pavla Švandy, prasynovce kardinála Špidlíka. Besedu zorganizovala senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou Orel Boskovice v rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka. Besedu vedl známý badatel JUDr. Vilém Fránek. Na začátku všechny přítomné přivítala senátorka Jaromíra Vítková, která uvedla přítomné do problematiky případu Pavla Švandy. Pavel Švanda byl talentovaný, literárně nadaný student, prozaik, básník a křesťanský aktivista. Dostal se nedobrovolně do konfrontace s totalitním režimem. Ve věku 22 let záhadně zemřel a jeho tělo bylo nalezeno na dně Macochy. Jeho případ nebyl nikdy objasněn a mnoho lidí se domnívá, že byl zavražděn či dohnán k sebevraždě Státní bezpečností.

„Přednáška i beseda zaujala stovku posluchačů. JUDr. Vilém Fránek společně s doktorem Krajzou a s rodinou a spolužáky P. Švandy popsali události kolem jeho nevysvětlené smrti,“ doplnila Vítková.

Vyprávění JUDr. Viléma Fránka bylo velice poutavé, přítomni byli seznámeni s historickými událostmi předcházejícími doposud nevyjasněné úmrtí P. Švandy v roce 1981. Při některých skutečnostech, na které badatel přišel a seznámil nás s nimi, zamrazilo v zádech. Po skončení přednášky někteří ještě dále živě debatovali o osudu mladého studenta.


KONCERT KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

Senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou Orel Boskovice uspořádali koncert ke 100. výročí kardinála Tomáše Špidlíka, slavného boskovického rodáka. Koncert se konal v neděli 10. února 2019 v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích. Vystoupil sbor BaczBand pod vedením Františka Bačovského. Sbor BaczBand je skupina lidí, kteří nejsou žádní profesionálové, ale amatéři s hudbou v srdci a obrovským nadšením. Podporují opravy kostelů a také se rozhodli podpořit oslavy výročí narození kardinála Špidlíka. Sbor BaczBand si připravil průřez tvorbou, návštěvníci koncertu mohli slyšet například písničku Já čekám, Tobě patří chvála, dále písničky od známých skladatelů jako je skupina Good Work, zpěvačka Simona Martausiová, Anežka Hradilová, schola Adorare a jiní. Poslechnout si krásnou hudbu přišlo víc jak stovka návštěvníků. Koncert byl příjemný společenský, kulturní i duchovní zážitek, který v návštěvnících zanechal příjemný pocit, který si odnášeli s sebou do svých domovů. Poděkování patří sboru BaczBand, sbormistrovi panu Františku Bačovskému a pořadatelům senátorce Jaromíře Vítkové a Jednotě Orel Boskovice a v neposlední řadě panu děkanovi Miroslavu Šudomovi za poskytnutí důstojných prostor v kostele.

Kliknutím zde najdete přehled všech akcí ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka konaných letos a zde najdete pozvánku na třetí akci, kterou je beseda s JUDr. Vilémem Šrámkem. Ta bude 8.3.2019 v 16:00 v Orlovně.


POZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková zvou na další akci při příležitosti 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Bude se konat 10. února od 16. hodin v kostele sv. Jakuba staršího v Boskovicích. Vystoupí sbor BaczBand s následujícím programem: písně Já čekám, Tobě patří chvála a další ze zpěvníku Hosana; zazní také písně od známých skladatelů, jako je skupina Good Work, Anežka Hrazdilová, schola Adorare a další; písně budou uvedeny krátkým slovem. Pozvánku najdete zde.


POZVÁNÍ NA PRVNÍ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková srdečně zvou na vzpomínkové setkání na kardinála Tomáše Špidlíka, které se koná v neděli 13.1.2019 v 15:00 v Muzeu regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Podrobnější informace najdete zde.


PRVNÍ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

V neděli 13. ledna 2019 si široká veřejnost připomněla 100. Výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka v Muzeu regionu Boskovicka díky První vzpomínkové akci, kterou uspořádala senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice. Celou akci doprovázela slovem Jaromíra Vítková a Helena Janíková. Dámy představily fotoalbum s citáty Otce Špidlíka. Senátorka Jaromíra Vítková přítomné seznámila s plánovanými akcemi na celý rok nejen v Boskovicích, ale i v Praze a na Velehradě. Významným mezníkem bude v srpnu odhalení památníku kardinálu Špidlíkovi v parčíku nedaleko jeho rodného domku na Bělé. K vidění byla malá výstavka dokumentující vzpomínková setkání a akce, které uspořádala jednota Orel Boskovice od roku 2010, kdy kardinál Špidlík zemřel. Hudební vystoupení v podání M. Kindermannnové, T. Hamplové a K. Honzírkové doplnilo celou akci. Závěrem byla puštěna videoukázka „Krásné slovo otce Špidlíka“. Stovka návštěvníků si touto krásnou vzpomínkovou akcí připomněla tak významnou osobnost a boskovického rodáka kardinála Tomáše Špidlíka.