OREL JEDNOTA BOSKOVICE

Právní forma: Podle nového občanského zákoníku je Orel jednota Boskovice pobočný Spolek
Sídlo: Komenského 33a. 680 01 Boskovice
IČ: 712 19 285
orel.boskovice@gmail.com

Statutární zástupce:
Starosta Ing. Jaroslav Vítek
Místostarosta: Ing. Zdeněk Sedlák
Sekretář: František Cvrkal

Orel má v Boskovicích dlouholetou tradici, byl založen v květnu 1909. V roce 2009 jsme slavili 100 let od vzniku orelského hnutí v Boskovicích. Zakládajících členů bylo 7, tentýž rok přibylo ještě dalších 7 členů na celkových 14. Nejvíce členů bylo organizováno v roce 1922 a to 241 a v roce 1937 celkem 234 členů. Činnost byla zaměřena především na cvičení na nářadí v tělocvičnách. Členská základna se dělila na mužský a ženský odbor. Samostatně bylo organizováno cvičení žáků a žákyň. Vedení organizace bylo tvořeno především z řad křesťansky smýšlejícího dělnictva. Během své dlouhé historie byla činnost organizace několikrát násilně přerušena a znovu obnovená.
K obnově Orla v Boskovicích dochází okamžitě po „sametové revoluci“. Především to byli lidé-pamětníci, kteří se již dříve v orlu angažovali. Jednalo se asi o 20 členů. Aktivity byly zaměřeny spíše na kulturní činnost a pořádání poutních zájezdů. Postupně se činnost rozšířila i na sportovní aktivity. Počet členů je variabilní v závislosti na zájmu mládeže, která tvoří 90% členské základny a pohybuje se v rozmezí 250 – 300 členů. Ze sportů se hlavně zaměřujeme na stolní tenis, malou kopanou a stále populárnější florbal. V rámci jednoty rozvíjí úspěšně svoji činnost oddíl Billiard hockey club známější pod názvem šprtec. Máme rovněž turistický a cyklistický oddíl. Pod svá křídla jsme rovněž vzali skate oddíl. Nezapomínáme ani na kulturní a společenskou činnost. Pořádáme tradiční poutní zájezdy, spoluorganizujeme Martinské hody, adventní posezení a jiné. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a reprezentujeme město Boskovice v partnerských městech.
V roce 2004 jsme provedli rekonstrukci bývalé kotelny na ulici Komenského 33a, čímž jsme získali tolik potřebné zázemí pro naši činnost. Orlovnu rovněž nabízíme ke sportovnímu využití dalším zájemcům z řad občanů, sportovním organizacím, ale i zájemcům z podnikatelské sféry. V roce 2009 jsme otevřeli na Čížovkách víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, v roce 2010 jsme realizovali další přístavbu orlovny a rozšířili tak půdorysnou plochu pro sportovní využití.
Orel jednota Boskovice je od roku 2014 spolkem, hlásíme se k duchovnímu odkazu našich předků. Máme samostatnou právní subjektivitu. Jsme součástí župy Krekovy. Naší prioritou je sport pro všechny. Cílovou skupinou pak pro nás mládež do 19 roků, na kterou se přednostně orientujeme. Hodláme vychovávat mladé lidi sportem, neusilujeme o světové rekordy, ale chceme podporovat kladné vlastnosti v každém člověku. Všechny zájemce zveme do našich řad.