Ceník pro rok 2024 – Pronájem víceúčelového hřiště na Čížovkách

Aktivita Cena
Tenis, nohejbal 50,– Kč / hod
Malá kopaná, volejbal, košíková 100,– Kč / hod
Dlouhodobý pronájem 500,– Kč / osoba

Platnost od 1.4.2024
Projednáno a schváleno na schůzi Rady jednoty dne 6.3.2024

Pro podnikatele a OSVČ nabízíme reklamní plochu.