Setkání v adventu – vernisáž výstavy Jaroslava Vaňka

V rámci dlouholetého cyklu Setkání v adventu uspořádaly Orel jednota Boskovice a Muzeum Boskovicka v neděli dne 7.12.2014 vernisáž výstavy Jaroslava Vaňka sochaře, řezbáře a restaurátora. Vernisáž zahájila ředitelka muzea Mgr. Hamalová, následovalo hudební vystoupení žáka ZUŠ M. Klímy, které navodilo krásnou adventní atmosféru. Krátce vystoupila místostarostka Orel jednoty Boskovice ing. Vítková, která připomněla předcházející ročníky Setkání v adventu a také nedožité sté narozeniny umělce J. Vaňka i 95 narozeniny kardinála Špidlíka. Následovalo další vystoupení žáků pod vedením Mgr. Koryčánkové. Výstavu a především osobnost J. Vaňka představil Mgr. Vítámvás. Zájem o výstavu byl velký, přijelo i mnoho zájemců z rodných Lysic.
Ing.Jaromíra Vítková

Koncert nejen pro maminky

Ve středu 13. 5. 2015 se v 17:00 hod. konal v synagoze slavnostní koncert nazvaný nejen pro maminky. Již název napomíná, že se jednalo o dárek a poděkování všem maminkám za jejich lásku a péči, kterou věnují svým rodinám a blízkým.
Koncert připravil Mgr. Pléha se svým souborem Internos.
Na přípravě a průběhu koncertu jsme se jako Orel Boskovice stejně jako v minulých letech podíleli.
Jaroslav Vítek
starosta